เว็บนี้ เป็นแหล่งรวบรวมบทความเล่าเรื่องราวความรู้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระจกล้วนๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการใช้งานกระจกทุกๆคน