เครื่องมือคำนวณกระจก

คำนวณน้ำหนักกระจกแผ่นเดี่ยว ลามิเนต และอินซูเลท | คำนวณพื้นที่กระจก | แปลงหน่วยนับนิ้ว-มิลลิเมตร

คำนวณพื้นที่และแปลงหน่วย

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้คำนวณพื้นที่กระจกและแปลงหน่วยนับได้ตามต้องการ

คำนวณพื้นที่กระจก

เลือกหน่วยนับความยาว จากนั้นเลือกแสดงหน่วยนับของพื้นที่ที่ต้องการคำนวณได้เลย

แปลงหน่วยนับความยาว

แปลงหน่วยอเมริกัน (ฟุต-นิ้ว-หุน) เป็นเมตริก (ม.-ซม.-มม.) หรือกลับกัน