ทำไมกระจกถึงแตก?

การจะเลือกความหนาของกระจกที่เหมาะสม เราต้องรู้ว่าต้องการใช้กระจกขนาดเท่าไหร่ และต้องการให้กระจกรับแรงที่มากระทำแบบประเดี๋ยวประด๋าว (short duration load) และแรงที่มากระทำอ…

การจะเลือกความหนาของกระจกที่เหมาะสม เราต้องรู้ว่าต้องการใช้กระจกขนาดเท่าไหร่ และต้องการให้กระจกรับแรงที่มากระทำแบบประเดี๋ยวประด๋าว (short duration load) และแรงที่มากระทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน (long duration load) เท่าไหร่
สำหรับอาคารสูง 10-40 เมตร แรงลม short load จะคำนวณกันที่ 50-80 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และอาคารสูงไม่เกิน 40 เมตร แรงลมคำนวณจะอยู่ที่ 120 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

แต่การคำนวณความหนากระจกด้วยตัวเอง ค่อนข้างยากและมีความซับซ้อนพอสมควร ผมจึงขอแชร์ความกว้างกระจกสูงสุดที่แนะนำของแต่ละความหนาพร้อมค่าการแอ่นตัวเมื่อมีแรงมากระทำตามขนาดสูงสุดที่แนะนำ
สมมุติฐานที่ใช้คำนวณ:
Max Short Duration Load (3 Sec.) = 1.2 kPa
Max Long Duration Load (30 Days) = 0.75 kPa
Standard: ASTM E1300-09
ลักษณะการติดตั้ง: กระจก Anneal มีเฟรมรอบ 4 ด้าน / ใช้งานนอกอาคาร ความสูงไม่เกิน 40 เมตร

Edited on