กระจกลามิเนตกับอินซูเลท… อะไรกันเสียงได้ดีกว่ากัน?

ระหว่าง กระจกลามิเนต 4+4 ชั้นฟิล์ม PVB 0.38 (ความหนารวม 8.38 มม.) กับ กระจกอินซูเลท (กระจกฉนวน) 6+6 ช่องอากาศ 12 มม. (ความหนารวม 24 มม.)... คุณคิดว่า กระจกแผ่นไหน กันเสีย…

soundiglm1

ระหว่าง กระจกลามิเนต 4+4 ชั้นฟิล์ม PVB 0.38 (ความหนารวม 8.38 มม.) กับ กระจกอินซูเลท (กระจกฉนวน) 6+6 ช่องอากาศ 12 มม. (ความหนารวม 24 มม.)…

คุณคิดว่า กระจกแผ่นไหน กันเสียงได้ดีกว่ากัน???

ทุกคนคงคิดคล้ายๆกันว่า กระจกอินซูเลทที่ความหนา 24 มม. ยังไงก็ต้องกันเสียงได้ดีกว่า เพราะนอกจากกระจกจะหนากว่าแล้ว ยังมีช่องอากาศเป็นฉนวนอีกตั้ง 12 มม. แต่คำตอบคือ ‘กระจกลามิเนต 8.38 มม.’ กันเสียงได้ดีกว่าครับ!!!

sound_lm

กระจกลามิเนตที่ความหนา 8.38 มม. มีค่า STC (Sound Transmission Class) ที่ 35* โดยค่า STC นี้ จะวัดจากความสามารถในการกันเสียง (Sound Transmission Loss) ที่ย่านความถี่ตั้งแต่ 125-4000 Hz จำนวน 16 ความถี่ จากนั้นนำมากำหนดเป็น Rating เพื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละวัสดุครับ

sound_ig

ส่วนกระจกอินซูเลทที่ความหนารวม 24 มม. มีค่า STC เท่ากับ 33* ซึ่งจะน้อยกว่ากระจกลามิเนตข้างต้นประมาณ 2 ครับ (หน่วย -xx dB ในภาพข้างบน เป็นค่า Sound Transmission Loss วัดเป็นเดซิเบลที่ลดลง ณ ความถี่เสียงที่ทดสอบในห้องแล็บ)

คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากระจกอินซูเลท หรือกระจกฉนวน เป็นกระจกที่กันเสียงได้ดีที่สุด ด้วยเหตุเพราะมีช่องอากาศที่เป็นฉนวนอยู่ตรงกลาง ซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกส่วนหนึ่งครับ เพราะหลักการกันเสียงของกระจกอินซูเลท เกิดจากการมีช่องอากาศคั่นระหว่างกระจกสองชั้น เพื่อให้เสียงที่ผ่านกระจกแผ่นแรกเข้ามา มีช่องว่างที่ทำให้เกิดการสะท้อนและหักล้างคลื่นเสียงซึ่งกันและกัน ทำให้เสียงเบาลงก่อนจะผ่านกระจกแผ่นที่สองเข้ามาภายในอาคาร โดยการลดเสียงของกระจกอินซูเลต ถือว่าทำได้ดีพอสมควร แต่โดยภาพรวมแล้ว กระจกอินซูเลทกันเสียงได้ดีไม่เท่ากับกระจกลามิเนตครับ!!!

lami_acoustic

กระจกลามิเนต ลดเสียงได้ด้วยวิธีที่ต่างกัน โดยใช้หลักการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘damping’ คือการดูดซับคลื่นเสียงผ่านตัววัสดุของตัว PVB เอง ซึ่งแค่ฟิล์ม PVB ธรรมดาๆ ก็มีคุณสมบัติในการลดเสียงได้ดีมากแล้ว แต่ทุกวันนี้ ยังมีวัสดุฟิล์ม PVB ชนิดใหม่อีกชนิดหนึ่งที่ผลิตมาเพื่อกันเสียงโดยเฉพาะ เรียกว่าฟิล์มอคูสติก (Acoustic PVB) ผลิตมาที่ความหนา 0.50 มม. (โดย Kuraray) และความหนา 0.76 มม. (โดย Kuraray / Eastman / Sekisui) ซึ่งฟิล์มชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือนฟิล์ม PVB ที่ใช้ในการผลิตกระจกลามิเนตทุกประการ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงได้มากกว่าฟิล์มธรรมดาอีกอย่างน้อย 2-3 เดซิเบล

soundtable1

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า ฟิล์มลามิเนตจะเป็นตัวหลักในการดูดซับเสียงที่ผ่านเข้ามา ส่วนฟิล์มชนิดอคูสติก จะถูกออกแบบมาให้ลดความสูงของคลื่นเสียง (Amplitude) ได้เร็วกว่าฟิล์มธรรมดา จึงทำให้เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการกันเสียงได้ดีกว่าฟิล์มทั่วไปอีกขั้นหนึ่ง

จริงๆแล้ว เรื่องทฤษฏีเสียงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากในการทำความเข้าใจมากๆเลยครับ เพราะวัสดุแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการป้องกันเสียงในแต่ละย่านความถี่ได้ไม่เท่ากัน ดังนั้น เราจึงใช้ค่า STC เป็นค่าเฉลี่ยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกันเสียงของวัสดุหนึ่งกับอีกวัสดุหนึ่ง อย่างเช่น กระจก 6 มม.แผ่นเดี่ยว มีค่า STC เท่ากับ 32 ซึ่งค่านี้จะได้มาจากการทดสอบการลดเสียงที่ความถี่ต่างๆ โดยไล่จากย่านความถี่ต่ำๆ ซึ่งอาจจะป้องกันเสียงได้แค่ 15-20 เดซิเบล ส่วนที่ย่านความถี่สูงๆอาจจะป้องกันได้ที่ 35-37 เดซิเบล เมื่อวัดค่าเสร็จแล้วก็เอาค่าที่ได้ทั้งหมดมาพล็อทกราฟเทียบกับค่ามาตรฐาน แล้วจึงสรุปออกมาเป็นค่า STC ซึ่งจะไม่ได้หมายความว่ากระจกสามารถกันเสียงได้ 32 เดซิเบล แต่ใช้ในแง่ของการเปรียบเทียบมากกว่าครับ

ก่อนจะได้ออกมาเป็นค่า STC นี้จะต้องมีการเซ็ทห้องแล็บสำหรับวัดเสียงโดยเฉพาะ และกำหนดให้ห้องแล็บมีสภาพแวดล้อม ขนาดกระจกและวิธีการติดตั้งกระจกแบบเดียวกันในการวัดค่าแต่ละครั้ง จึงจะเปรียบเทียบค่าได้ครับ (ทำให้ค่าที่เราเห็นทุกวันนี้ บังคับขนาดกระจกและชนิดกระจกเท่าที่เค้าวัดมาให้แล้วครับ หากจะครีเอทชนิดกระจกใหม่ๆเองก็ทำได้ครับ แต่ต้องไปจ้างเมืองนอกวัดค่าให้เป็นครั้งๆไป)

เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ ผมขอแชร์ค่า STC ของกระจกชนิดต่างๆไว้เป็นข้อมูลตามตารางด้านล่างดังนี้ครับ

stc1stc2

มีอีกเรื่องที่ผมอยากนำเสนอครับ จริงๆแล้วกระจกอินซูเลทจะมีค่าการกันเสียงได้ดีขึ้นมากๆ เมื่อช่องอากาศระหว่างกระจกสองชั้นมีความหนาตั้งแต่ 24 มม.ขึ้นไปครับ! ตรงนี้เราสามารถทำได้และจะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นมากๆ ถ้าติดตั้งกระจกเบิ้ลสองชุดไปเลยตามภาพ (ในภาพเว้นช่องอากาศไว้ประมาณ 4″ ซึ่งเป็นระยะที่กันเสียงได้ดีมากๆครับ)

11824702-soundproof-windows

และที่ผ่านมาผมเคยเห็น Profile ของ Alloy (บิลเดอร์สมาร์ท) ก็มีโพรไฟล์สำหรับห้องประชุมที่สามารถเบิ้ลกระจกไว้ด้านหลังเฟรมเพื่อกันเสียงโดยเฉพาะด้วยครับ ใช้กระจกแยกกันสองแผ่นแบบนี้ผมว่าน่าจะประหยัดกว่าใช้กระจกลามิเนตอินซูเลทในแผ่นเดียวกัน และยังเพิ่มความสามารถในการป้องกันเสียงได้ดีกว่าอีกด้วยครับ

doubleglass1

มีอีกเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนลืมไป ทั้งที่จริงๆแล้วมีความสำคัญไม่แพ้การเลือกกระจกเพื่อการกันเสียงด้วยซ้ำ คือเรื่องของระบบเฟรม เพราะไม่ว่าจะเลือกกระจกที่กันเสียงได้ดีซักแค่ไหน แต่ถ้าใช้ระบบฟิตติ้งล็อคบานแบบที่ไม่ดึงบานเข้าขณะล็อค การซีลขอบของบานไม่ดีพอ หรือการเชื่อมต่อเฟรมที่ไม่มีคุณภาพ เสียงก็จะเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้อยู่ดี โดยกระจกดีๆที่เลือกมาก็จะกลายเป็นว่ากันเสียงไม่ได้ไปเลยครับ ดังนั้น อย่าลืมให้ความสำคัญกับระบบเฟรมและการติดตั้งด้วย เพราะสำคัญมากจริงๆครับ…

01

แหล่งข้อมูล - *ข้อมูลค่า STC 'Kobayashi Riken' / ข้อมูลฟิล์ม PVB: Eastman, Kuraray / glass performance day 2012 by Julia Schimmelpenningh -

เรียบเรียง - กระจกไม่กระจอก -
Edited on